Di sản văn hóa Óc Eo và những điều chưa biết

Như một số địa phương khác ở Nam bộ, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cũng ghi nhận được nhiều di tích thuộc nền văn hóa Óc Eo, tập trung chủ yếu ở 02 huyện: Tân Hồng và Tháp Mười.