MSN | Thập kỷ M&A cho hệ sinh thái bán lẻ của Masan

Masan mua cổ phần nhiều doanh nghiệp nội địa như Phúc Long, VinCommerce, Vinacafe Biên Hoà... trong 10 năm qua để hoàn thiện hệ sinh thái bán lẻ, hàng tiêu dùng.